Maandelijks inleveren oud papier stopt

Vanwege de teruglopende hoeveelheid papier dat ingeleverd wordt en de lage oud papier prijs, stoppen we volgend seizoen met het maandelijks inleveren van oud papier. De tijd en moeite die er nu in gestoken wordt, staat niet in verhouding tot de opbrengsten.

Erg spijtig want hiermee stopt een lange traditie van oud papier ophalen en inleveren voor ons als vereniging. Afgelopen zaterdag was dus de laatste keer en symbolisch hebben Rob Bentsink en Chien Yie Cheung de deur van de container voor het laatst gesloten.

oud papier

Fietspuzzeltocht

De allerlaatste activiteit van dit seizoen staat aankomende zondag op de planning: De Fietspuzzeltocht! Met na afloop van de fietspuzzeltocht een smaakvolle BBQ. Je hebt nog een aantal dagen om je op te geven bij Peter Soer, dus trommel je familieleden, vrienden of buren bij elkaar en doe dit snel!

Het is ook mogelijk om je op te geven voor één van deze activiteiten ook dan geldt, wees er snel bij!

flyer fietspuzzeltocht 14 juli

Beschouwingen van een supporter (3)

Zaterdagmiddag 15 juni werd een lang en slopend korfbalseizoen afgesloten met de wedstrijd AKC – Dindoa waarbij de ploeg uit Ermelo een zeer verdiende overwinning en daarmee het kampioenschap behaalde. Daar aan voorafgaand verraste ons Tweede met een overwinning op Amicitia, wel eens fijn om na een lange rij nederlagen met een goed gevoel de kleedkamers op te zoeken. Als we terugkijken op de prestaties van onze selectie teams op het veld en in de zaal, dan word je daar niet echt vrolijk van. Degradaties van het Eerste en Tweede in de zaal, degradatie van AKC II op het veld en moeizame handhaving in de 1e klasse veld van AKC I. En zelfs het Derde team jarenlang toonaangevend in haar afdeling moest met bescheiden middenmootplaatsen genoegen nemen.

Maar dat het op sportief gebied een tijd wat minder gaat is nog niet zo rampzalig, er waren ook positieve aspecten, zoals de redelijke 2e seizoenshelft op het veld van AKC I met een score van 8 punten uit 6 wedstrijden, net genoeg om er in te blijven. Enkele verdienstelijke wedstrijden van het jonge Tweede en bij de jeugd zelfs kampioenschappen van A-1 en D-1, dus hoop voor de toekomst.

Alhoewel: Heeft onze club die al 106 jaar bestaat nog wel een toekomst? In een nogal verontrustende E-mail van het Bestuur waarbij de leden worden opgeroepen om toch vooral de jaarvergadering op 10 juli a.s. te bezoeken, is te lezen dat het er op verschillende gebieden niet goed voorstaat. Vooral financieel zijn er grote zorgen, de nood is hoog, door allerlei oorzaken is de bodem van de schatkist in zicht en heeft de penningmeester moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. Er moet op korte termijn echt iets gebeuren, zo niet dan komt het voortbestaan van onze vereniging in gevaar!

Deze vergadering zal ik beslist bezoeken, niet dat ik een oplossing voorhanden heb, maar wellicht kunnen we met elkaar iets doen. Ik roep leden van AKC die zich zelden of nooit meer laten zien, en denk daarbij vooral aan oud-bestuursleden om op 10 juli naar het clubgebouw te komen. We willen toch met ons allen voorkomen dat AKC van het toneel zal verdwijnen, dat is gewoon onverteerbaar. Allemaal de schouders eronder, allemaal een klein offer brengen. WE GAAN ER VOOR!!!

Afsluitende Algemene Vergadering op 10 juli

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Afsluitende Algemene Vergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 10 juli a.s. in ons clubgebouw op Het Sportpark. Aanvang: 19.45 uur.

Mocht om 19.45 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor het houden van een geldige Afsluitende Algemene Vergadering wordt de vergadering geschorst, waarna om 20.00 uur een nieuwe Afsluitende Algemene Vergadering wordt uitgeschreven.

Dit is de voorlopige agenda:

  • Opening
  • Notulen Afsluitende Algemene Vergadering d.d. 27 juni 2018
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Jaarverslag en financieel verslag
  • Definitieve begroting 2019/2020
  • Pauze
  • Verkiezingen
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Sluiting

Voorstellen voor de Afsluitende Algemene Vergadering kunnen volgens art. 20 lid 3 van de statuten bij het secretariaat worden ingediend. Volgens het reglement treden alle commissieleden op de Afsluitende Algemene Vergadering af en zijn terstond herkiesbaar met uitzondering van de kascommissie. Het financieel verslag ligt drie dagen voor de Afsluitende Algemene Vergadering bij de penningmeester ter inzage. Dit financiële verslag wordt op de vergadering uitgereikt.

AKC-ers ken uw plicht! Bezoek deze vergadering. De besluiten die hier worden genomen gaan ook u aan.

AKC A1 KAMPIOEN!

Door een dikke overwinning op CKV Achilles A1 is AKC A1 vandaag kampioen geworden. Ondanks dat de tegenstanders in de poule nog wedstrijden tegoed hebben, zijn ze al niet meer te achterhalen. Super goed gedaan allemaal!

akc a1 kampioen veld 18 19

Van harte gefeliciteerd!

Webshop AKC

banner ledenshop

Sponsoren

            only korfbal

mcdonalds almelo

Agenda

agenda
Datum: 
Tijd:   
Activiteit:
04-08 15:00 - 16:00 AKC Zomer Korfbalweek Sluitersveld
lijn
05-08 15:00 - 16:00 AKC Zomer Korfbalweek Kollenveld
lijn
06-08 15:00 - 16:00 AKC Zomer Korfbalweek Schelfhorst