Resultaat Collecte Jantje Beton 2021

Vorige maand is er flink gecollecteerd door onze (jeugd)leden en dat heeft maar liefst €305 opgebracht voor AKC. Inkomsten die de club goed kan gebruiken, echt top! Iedereen bedankt voor het collecteren en doneren!
 
jantje beton

De Paashaas op bezoek bij AKC!

Afgelopen zaterdag bij de training van de jongste jeugd was er een speciale gast aanwezig: de Paashaas! Uiteraard had hij vele paaseieren verstopt die door de jongens en meisjes gevonden moesten worden...en dat was even belangrijker dan trainen ;-) Daarnaast kregen ieder kind die zijn paashaas tekening had ingeleverd nog een leuke verrassing!

Zo was het toch nog een beetje Pasen bij AKC. Hopelijk kunnen we volgend jaar ook weer het traditiegetrouwe eierengooien organiseren!

pasen 2021 01

pasen 2021 02

Reactie bestuur n.a.v. berichtgeving verhuizing in Tubantia

In de Tubantia van 25 maart staat een artikel over de ontwikkelingen voor het nieuwe zwembad en sporthal waarin wordt gemeld dat wij als vereniging plaats moeten maken met onze accommodatie voor de bouw van woningen. In het artikel wordt de suggestie gewekt alsof dit al is besloten en dat wij akkoord zijn met dit besluit. Vanuit het bestuur willen we graag duidelijk maken dat dit zeker niet het geval is. 

Als vereniging zijn we op een constructieve manier in gesprek met de gemeente over de plannen die er zijn voor het gebied rondom onze kantine en velden. En nog belangrijker: welke impact deze plannen hebben voor ons als vereniging. Tot nu toe is afgesproken om over deze gesprekken niet naar buiten te treden omdat dit verkennende gesprekken zijn waarin verschillende opties worden besproken. Voor de gemeente zou een verhuizing van AKC het mogelijk maken dat het gebied waar wij met ons clubhuis en onze velden gelegen zijn, tezamen met de afbraak van het Erasmus, 50-60 woningen gerealiseerd kunnen worden. Voor ons is een verhuizing als vereniging één van de varianten waarover wij spreken.

Wij zijn verrast en vinden het bijzonder jammer dat in de media over mogelijke uitkomsten al wel naar buiten is getreden. Want hierdoor moeten jullie, onze leden, dit in de krant lezen in plaats van dat wij jullie mee kunnen nemen in deze gesprekken en de verschillende mogelijkheden. Voor ons is het erg belangrijk om als vereniging een gedragen besluit te kunnen nemen. Het staat ook niet vast dat een nieuwe accommodatie op een andere plek in de stad de beste oplossing is.

In de komende periode gaan de gesprekken met de gemeente verder en komen we tot een aantal opties die we vervolgens uiteraard zullen voorleggen aan jullie als leden om zo gezamenlijk de toekomst van AKC te bepalen!

Het bewuste artikel is hier te lezen: Almelo krijgt zwempaleis met twee buitenbaden, drie binnenbaden en volop vertier

Bestuur AKC Almelo

Routekaart veldcompetitie

Vanuit het KNKV is deze week een routekaart beschikbaar gekomen voor de opstart van de veldcompetitie op het moment dat dit weer mogelijk wordt vanuit de Rijksoverheid. In deze routekaart worden verschillende scenario's gepresenteerd voor de competitie bij jeugd en senioren afhankelijk van de datum dat dit weer is toegestaan.

De informatie vindt je op de site van het KNKV:

Herstart trainingen senioren en jeugd

Herstart trainingen senioren
Aangezien de corona maatregelen voor het sporten buiten onlangs versoepeld zijn, starten we deze week de trainingen voor de senioren op het veld weer op. Op basis van de nu geldende maatregelen zal dit gebeuren in twee verschillende groepen: spelers tot en met 26 jaar en spelers van 27 jaar en ouder. Hieronder voor iedere groep de afzonderlijke regels:

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;
 • Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet;
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.

Herstart trainingen jeugd
De jeugdteams trainen al een aantal weken gezamenlijk op zaterdagochtend van 11:00 tot 12:00. Dit blijven we ook doen tot dat duidelijk is wanneer de competitie weer begint, vanaf dat moment gaan we weer naar het 'normale' schema van 1 of 2 keer in de week trainen op dinsdag- en donderdagavond. Communicatie hierover verloopt via de trainers/coaches en de verschillende Whatsapp groepen van de teams. 

In zijn algemeenheid geldt nog steeds:

 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

Collecte Jantje Beton 2021

Ook dit seizoen gaan wij weer collecteren voor Jantje Beton!

We halen geld op voor Jantje Beton én voor AKC! In plaats van dat onze leden en jeugdleden, traditiegetrouw, langs de deuren gaan, collecteren we dit seizoen via Digicollect. Dit werkt super simpel: klik op Digitale collectebus AKC en je gaat gelijk naar de digtale collectebus van AKC, doneer een bedrag en klaar.

Wil je zelf een collectebus aanmaken?
Dat kan dat ook via: https://jantjebeton.digicollect.nl/. Kies als club "Korfbalvereniging AKC" en ook dan komt de helft van de donaties ten goede aan onze vereniging. Collecteren via Digicollect kan tot en met 31 maart 2021.

Doneer en deel deze of jouw collectebus aan al je familie, vrienden en wie je kan bedenken! Haal het kind en AKC weer naar buiten!

jantje beton

 

Waar staat Jantje Beton voor?
Buitenspelen is voor ieder kind super belangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen niet of slechts één keer per week buiten. Voor kinderen in kwetsbare speelposities is het vaak onmogelijk. Tijdens de collecte halen we geld op waarvan de helft naar onze clubkas gaat en de helft naar projecten van Jantje Beton. Voor meer informatie zie: Jantje Beton

Webshop AKC

banner ledenshop

Sponsoren

            only korfbal

mcdonalds almelo

Agenda

agenda
Datum: 
Tijd:  
Activiteit:
26-06 12:00   Seizoensafsluiting jeugd
lijn
04-07 10:00 Jeu de boules toernooi
lijn
- - -