Werkgroep Toekomst AKC

Toekomst AKC
AKC heeft het lastig. Al jaren loopt het ledenaantal terug, financieel is het moeilijk en ons clubgebouw past ons eigenlijk niet meer helemaal. Ondanks dat er op sommige onderwerpen veel wordt ondernomen komen we als vereniging niet echt verder. Hoewel de vereniging al ruim 107 jaar bestaat is de toekomst ongewis. Tezamen met de KNKV, het Sportbedrijf Almelo heeft het bestuur het initiatief genomen om met betrokken AKC-ers en betrokken ouders de schouders er onder te zetten in de 'Werkgroep Toekomst AKC'.

De centrale doelstelling van de werkgroep en stip op de horizon voor onze club is:

In 2025 is AKC Almelo een top georganiseerde vereniging van 200+ leden

Om dit ambitieuze doel te realiseren zijn er een aantal onderliggende doelstellingen opgesteld waar we de komende periode verder mee aan de slag gaan. Al deze doelstellingen en meer informatie vindt je terug in onze 'Verenigingspresentatie' die je hieronder kunt downloaden:

In de komende periode zullen we vanuit de werkgroep regelmatig terugkomen op deze presentatie. Indien nodig passen we de presentatie overigens ook aan. Ons doel voor over vijf jaar is duidelijk, het pad er heen gaan wel met elkaar uitstippelen en met elkaar bewandelen. Hierbij brengen we voor de korte termijn focus aan middels verschillende speerpunten die binnen sub-werkgroepen worden opgepakt. Ook deze speerpunten lees je terug in de verenigingspresentatie.

Subwerkgroepen
De volgende sub-werkgroepen zijn actief:

  • Strategie & Beleid
  • Vrijwilligers & Kader
  • Ledenwerving & Behoud
  • Korfbal Technische Zaken
  • PR & Communicatie
  • Activiteiten & Accommodatie

Vanuit en door deze sub-werkgroepen worden acties en activiteiten gepland en uitgevoerd die bijdragen aan onze speerpunten en de stip op de horizon.

Hulp gevraagd!
Verschillende leden en ouders van leden zijn de deelnemers van zowel de centrale werkgroep en sub-werkgroepen. Nog niet alle subwerkgroepen zijn compleet, we kunnen dus nog extra hulp gebruiken! Lijkt het jouw wat om op één van deze thema's mee te denken en te helpen? Meldt je dan bij één van de bestuursleden.