Uitnodiging Afsluitende Algemene Vergadering 04 juli

Beste leden en ouder(s) van jeugdleden,

Hierbij de uitnodiging voor de Afsluitende Algemene Vergadering (AAV) van seizoen 2021-2022 op maandag 4 juli 2022 in ons clubgebouw, aanvang om 19:45.

Als bestuur roepen we ieder lid en ouder(s) van jeugdleden op om aanwezig te zijn bij deze AAV want de besluiten die hier genomen worden gaan ons allemaal aan en hebben invloed op onze gehele vereniging. Met als het belangrijke onderwerp de toekomst van AKC en toekomstige locatie en accommodatie van AKC. Kom dus ook en praat mee!

Mocht om 19:45 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor het houden van een geldige AAV wordt de vergadering geschorst, waarna om 20.00 uur een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven.

Dit is de voorlopige agenda:
1. Opening
2. Notulen Afsluitende Algemene Vergadering d.d. 8 juli 2021
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag en financieel verslag
5. Definitieve begroting 2022-2023
6. Pauze
7. Toekomst van AKC en toekomstige locatie en accommodatie van AKC
8. Verkiezingen
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

Voorstellen voor de AAV kunnen volgens art.14 lid 3 van de statuten bij het secretariaat worden ingediend: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volgens het reglement treden alle commissieleden op de AAV af en zijn terstond herkiesbaar met uitzondering van de kascommissie.

Het financieel verslag ligt 3 dagen voor de AAV bij de penningmeester ter inzage. Dit financiƫle verslag wordt op de vergadering uitgereikt.

De notulen van de vorige AAV, welke plaatsvond op 8 juli 2021, volgen later per mail.

Graag zien wij jullie 4 juli!

Bestuur AKC Almelo