Een impressie van de ALV van 07 juli

Na een onderbreking van een jaar vanwege de corona crisis, had het Bestuur de leden uitgenodigd om deze jaarvergadering bij te wonen. Dat er zo’n ruim 25 AKC’ers gehoor aan hadden gegeven viel niet tegen, gezien de waslijst aan leden die zich om verschillende redenen hadden afgemeld.

Dat het de laatste tijd wat minder gaat met onze vereniging is voor niemand een geheim en dat werd ook benadrukt in de openingsrede van onze interim-voorzitter Ramon Post (vanuit de vergadering werd een dringend beroep op hem gedaan om dat interim te vervangen door VOORZITTER…Ramon denkt er over na).

Vooral het teruglopen van het ledenbestand baart zorgen, vandaar ook de beslissing om het komende seizoen met slechts drie seniorenteams aan de competitie deel te nemen. Bij de jeugd houden we, net als vorig seizoen, vier teams en een aantal Kangoeroes. Daar komt nog eens bij dat er geen trainer / coach is voor de selectie en dat ook bij de A1 deze positie nog vacant is.

Financieel gezien bracht de corona tijd wel een klein voordeel omdat er bijvoorbeeld geen zaalhuur verschuldigd was. Maar uiteraard hadden we veel liever naar een spannende wedstrijd in de sporthal willen kijken, helaas was dat door de maatregelen het afgelopen seizoen geen optie.

Na de lijst van jubilarissen met een kleine bloemenhulde voor Rob Hendriksen (al 65 jaar lid!), ging het bij de discussie over de begroting vooral over de in de ogen van velen exorbitante bedrag aan verzekeringspremie dat jaarlijks voldaan moet worden voor de verzekering van ons clubgebouw. Grondslag is hierbij de taxatie van de herbouwwaarde van nota bene één miljoen euro (de gemeente Almelo biedt ons als we vertrekken slechts het tiende deel, maar daarover later meer). Suggesties om de laatste jaren van AKC op het Sportpark de verzekering op te zeggen om zo duizenden euro’s te besparen ging de vergadering toch te ver, het risico zou daardoor onverantwoord groot worden. Wel de aanbeveling om een andere verzekeringsmaatschappij te zoeken met hopelijk minder onmogelijke eisen.

Na de pauze stond nog een belangrijk onderwerp op de agenda en dat was de mogelijke (gedwongen) verhuizing, dat zou de 10e zijn in het 108 jarige bestaan van AKC. Zoals bekend heeft de Gemeente Almelo vergaande plannen met het Sportpark waar wij sedert 1995 spelen. Het aangrenzende zwembad en de sporthal zal vernieuwd worden, waarna het huidige zwembad en de sporthal worden afgebroken. Datzelfde lot ondergaat het schoolgebouw dat nu nog bewoond wordt door Het Erasmus. Op de vrij gekomen grond zal een woonwijk verrijzen. Dat houdt dus in dat onze korfbalclub binnen afzienbare tijd moet vertrekken.

Uiteraard is er al overleg geweest tussen de gemeente en onze vereniging. Een optie (eigenlijk de enige) zou zijn weer terug naar de Bornsestraat waar we in de jaren ’50 en ’60 ons veld hadden naast het voormalige Heracles Almelo stadion. Hier speelt nu de amateur voetbalvereniging AVC Heracles. Het idee is om een clubgebouw en veld te situeren op het terrein tussen de Bornsestraat en de velden van AVC Heracles. Voor onze vereniging een mooie optie omdat we hiermee op een zichtlocatie in een jonge, kinderrijke buurt komen. Een ideale plek om de vereniging vanaf de jeugd weer op te bouwen.

In het kader van deze mogelijk verhuizing is ons clubgebouw op verzoek van de gemeente getaxeerd. Vanuit deze taxatie wordt de waarde van het clubgebouw ingeschat op honderdduizend euro, dat is toch beduidend lager dan de inschatting in het kader van de verzekering. Dit bedrag van honderdduizend euro is uiteraard niet voldoende om een nieuw clubgebouw te realiseren dus de financiële puzzel t.a.v. een verhuizing en nieuwe accommodatie is overduidelijk uitdagend.

Vanuit de vergadering werd het Bestuur gevraagd vooral niet te snel akkoord te gaan met voorstellen. En zeker alle toezeggingen en beloften zwart op wit te laten zetten. Bij een vorige verhuizing van de Horst naar het Sportpark zijn we daar nl. behoorlijk de boot mee ingegaan, toen afspraken die niet goed vastgelegd waren plotseling uit de herinnering van betrokkenen verdwenen waren.

Na dankzegging aan het driekoppige Bestuur (daar moeten er beslist minimaal twee bijkomen) voor de vele werkzaamheden in het voorbije jaar, werd de vergadering tegen half elf afgesloten.