Herstart trainingen senioren en jeugd

Herstart trainingen senioren
Aangezien de corona maatregelen voor het sporten buiten onlangs versoepeld zijn, starten we deze week de trainingen voor de senioren op het veld weer op. Op basis van de nu geldende maatregelen zal dit gebeuren in twee verschillende groepen: spelers tot en met 26 jaar en spelers van 27 jaar en ouder. Hieronder voor iedere groep de afzonderlijke regels:

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;
 • Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet;
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.

Herstart trainingen jeugd
De jeugdteams trainen al een aantal weken gezamenlijk op zaterdagochtend van 11:00 tot 12:00. Dit blijven we ook doen tot dat duidelijk is wanneer de competitie weer begint, vanaf dat moment gaan we weer naar het 'normale' schema van 1 of 2 keer in de week trainen op dinsdag- en donderdagavond. Communicatie hierover verloopt via de trainers/coaches en de verschillende Whatsapp groepen van de teams. 

In zijn algemeenheid geldt nog steeds:

 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.