Update 'Werkgroep Toekomst AKC': Financiën

AKC werkt hard aan haar toekomst. In de afgelopen weken hebben wij al enige informatie over de voortgang gegeven met updates vanuit de 'Werkgroep Toekomst AKC'. In dit artikel staan onze financiën centraal.

AKC heeft het de afgelopen jaren financieel erg moeilijk gehad. Bij een afnemend ledenaantal bleven vele vaste lasten wel gelijk. Het seizoen 2019/2020 is financieel gezien met een positief resultaat afgesloten, hoewel klein, is het wel een trendbreuk. Hier mogen we echt trots en blij mee zijn. Corona heeft AKC in dat opzicht wel geholpen. Naast een eenmalige bijdrage waren er ook minder lasten voor veld- en zaalhuur. Aandacht voor de financiën voor het nieuwe seizoen blijft echter wel. Waar we echt blij mee mogen zijn is dat alle achterstallige bedragen bij de bond en de gemeente zijn ingelopen.

Afgelopen seizoen heeft de werkgroep toekomst AKC ook op financieel gebied kunnen bijdragen. Samen met de sponsorcommissie zijn diverse nieuwe sponsoren aan AKC verbonden, onderzocht is of wij met gas en elektra een voordeel zouden kunnen behalen wat helaas niet zo was, ook worden de verzekeringen helemaal uitgezocht. Eerder is afgelopen seizoen de koelcel al vervangen door (gesponsorde) koelkasten, dit scheelt enorm in de energielasten.

Dit seizoen zijn we financieel in positieve zin goed begonnen, onder andere door succesvolle activiteiten als de fiets puzzeltocht en de jeu-de-boules middag. Maar ook doordat de overige senioren hebben doorgetraind in de zomer en zorgden voor omzet in deze periode. Kortom vanuit financieel oogpunt, een goede start van het seizoen!