Tubantia plaatst artikel over AKC zonder afstemming

Vandaag werden het bestuur van AKC en de leden van de 'Werkgroep Toekomst AKC' verrast door een artikel dat door de Tubantia op hun site geplaatst werd en (na wij aannemen) morgen in de krant verschijnt. Het artikel heeft als titel 'Noodlijdend AKC worstelt verder en doet dringend beroep op leden' en is in zijn volledigheid hier te lezen.

Reactie AKC Bestuur & 'Werkgroep Toekomst AKC'
Het AKC bestuur en de 'Werkgroep Toekomst AKC' nemen afstand van dit artikel en het geschetste beeld van onze vereniging.

Zoals benoemd zijn wij verrast door dit artikel m.n. doordat er geen afstemming heeft plaatsgevonden met enerzijds het bestuur dan wel met (één van) de leden van de werkgroep. Wij herkennen ons dan ook niet in het geschetste beeld en de negatieve intentie die van het artikel uitgaat. Terminologie als 'noodlijdend', 'gevreesd voor het voortbestaan' en 'financiële problemen' is suggestief en bezijden de waarheid.

Daarnaast wordt er geschreven dat het bestuur van AKC vindt dat het herstel te traag gaat. Hiermee wordt gesteld alsof er sprake is van twee partijen of een tegenstelling tussen het bestuur en de Werkgroep (dan wel de rest van de leden). Dit is ook niet het geval want de bestuursleden zijn juist onderdeel van de werkgroep en willen in gezamenlijkheid met de leden doorpakken.

Het feit dat we open en transparant zijn over de aanleiding en doelstellingen van de 'Werkgroep Toekomst AKC' alsmede de verschillende initatieven die we vanuit dit traject opstarten op onze website, heeft nu naar wij vermoeden geleid tot dit artikel. Wij waarderen het dat de Tubantia aandacht heeft voor ons als vereniging maar verbazen ons dat er geen wederhoor of afstemming plaatsvindt.

In het nu geplaatste artikel staan een aantal onwaarheden, wordt onze club scherp weggezet en ontbreekt volledig de positieve beweging die we binnen de vereniging gezamenlijk al hebben ingezet vanuit dit traject. Met als meest recente voorbeeld de succesvolle AKC Zomer Korfbalweek. Het had de krant gesierd om juist ook daar aandacht aan te schenken.

Sponsoren

korfbaltotaal.nl

mcdonalds almelo

Agenda

agenda
Datum: 
Tijd:  
Activiteit:
01 juli  20:00   Kaartavond
lijn
03 juli 10:00 Ben Haghuis jeu de boules toernooi
lijn
04 juli 19:45 Afsluitende Algemene Vergadering 2022