AKC Zomer Korfbalweek een succes!

Van 4 tot 6 augustus deden ongeveer 50 kinderen mee aan de AKC Zomer Korfbalweek en daarmee is deze week een succes geworden. Op het Sluitersveld, het Kollenveld en de Schelfhorst zijn clinics gegeven aan de jeugd vanaf 4 jaar. Deze week was gekozen omdat vele kinderen misschien niet op vakantie konden dit jaar en vooral om ze een idee te laten krijgen van de korfbalsport en van AKC. In de drie wijken zijn door AKC-ers huis-aan-huis flyers bezorgd en in de diverse kranten en social media is aandacht aan de korfbalweek en AKC besteed.

Door de jeugdcommissie en ouders zijn de clinics gehouden en dat het een succes was bleek wel dat enkele kinderen meerdere middagen kwamen. De soms tropische hitte deed er bij de kinderen niets aan het enthousiasme af. Leuk om deze jeugd kennis te laten nemen van onze mooie sport en vereniging!

zomer korfbalweek 01   

Korfbal mee bij AKC
Alle kinderen en ouders zijn uitgenodigd om in de eerste weken na de vakantie te komen om mee te doen met de trainingen die dan met de eigen AKC jeugd wordt opgestart. Deze trainingen kunnen kosteloos bezocht worden. De jeugdcommissie zorgt voor extra opvang op deze dagen. Er hebben tijdens de AKC Zomer Korfbalweek al kinderen gezegd dat ze bij de korfbal willen!

Kon je nou niet bij één van de clinics zijn? Geen probleem, alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om bij de eerste training op donderdag 20 augustus mee te doen en kennis te maken met AKC. De tijden van deze training volgen binnenkort, houdt hiervoor de site en AKC Facebook in de gaten.

Natuurlijk geldt het ook voor onze eigen jeugdleden dat de eerste weken alle vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom zijn om te korfballen bij onze club. Neem ze maar mee, meldt het wel even bij de jeugdcommissie of je trainer / coach.

zomer korfbalweek 03

Bij deze nogmaals dank aan iedereen die heeft meegeholpen bij de organisatie en op de dagen zelf. Door jullie inzet is de AKC Zomer Korfbalweek een succes!