Afsluitende Algemene Vergadering op 27 juni

Beste leden,

Wij nodigen jullie van harte uit voor het bijwonen van de Afsluitende Algemene Vergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 27 juni a.s. om 19:45 in ons clubgebouw.

Mocht om 19.45 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor het houden van een geldige Afsluitende Algemene Vergadering dan wordt de vergadering geschorst, waarna om 20.00 uur een nieuwe Afsluitende Algemene Vergadering wordt uitgeschreven.

Dit is de voorlopige agenda:

  • Opening
  • Notulen Afsluitende Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2017
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Jaarverslag en financieel verslag
  • Definitieve begroting 2018/2019
  • Pauze
  • Verkiezingen
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Sluiting

Voorstellen voor de Afsluitende Algemene Vergadering kunnen volgens art.20 lid 3 van de statuten bij het secretariaat worden ingediend. Volgens het reglement treden alle commissieleden op de Afsluitende Algemene Vergadering af en zijn terstond herkiesbaar met uitzondering van de kascommissie.

Het financieel verslag ligt 3 dagen voor de Afsluitende Algemene Vergadering bij de penningmeester ter inzage. Dit financiƫle verslag wordt op de vergadering uitgereikt. Verder vindt u in de bijlage de notulen van de Afsluitende Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2017.

AKC-ers ken uw plicht! Bezoek deze vergadering. De besluiten die hier worden genomen gaan ook u aan.

Bestuur AKC Almelo

Wedstrijdwijzer

Wedstrijd

Volgende wedstrijd:

Dindoa 1 - AKC 1

Zaterdag 20 oktober
Tijd: 15:30
Official: E. de Wilde
De Zanderij, Ermelo

Webshop AKC

banner ledenshop

Sponsoren

huis van bewaring

            only korfbal

mcdonalds almeloAgenda

agenda
Datum: 
Tijd:    
Activiteit:
03-11 18:30 - 20:00 Halloween bij AKC - jeugd t/m D
lijn
03-11 20:00 - 00:00 Halloween bij AKC - B/A jeugd + senioren
lijn
10-11 10:00 - 12:00 Inleveren oud papier, kleding en frituurvet